Copilot: AI in Excel


Op het einde van de cursus kent de cursist de voorwaarden waaraan een Excel document moet voldoen om Copilot te kunnen gebruiken. De cursist krijgt eveneens een beeld van de verschillende functionaliteiten waarvoor Copilot kan gebruikt worden in Excel. De deelnemers aan deze cursus moeten een basiskennis van Excel bezitten.

 • Voorbereiding Excel document
 • Gebruik van Copilot om opmaak/indeling te wijzigen
  • Opmaak van kolommen wijzigen
  • Indeling van een tabel aanpassen
  • Kolommen omzetten naar een andere eenheid (°F naar °C, …)
 • Gebruik Copilot om berekende kolommen toe te voegen
 • Gebruik Copilot om sorteringen en/of filters toe te passen
 • Gebruik Copilot om specifieke waarden te markeren
 • Gebruik Copilot om gegevens te analyseren
  • Vraag het aantal rijen in een tabel op
  • Laat Copilot unieke waarden zoeken
  • Maak analyses a.d.h.v. draaitabellen en/of draaigrafieken